O zakresie kryminalizacji przestępstw dłużniczych. Podmiot przestępstwa

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie interpretacji podmiotu przestępstw dłużniczych, w szczególności w oparciu o systemowe i celowościowe reguły wykładni, a tym samym określenie zakresu kryminalizacji tych przestępstw.

Pełna treść artykułu w załączniku.

Marzec - Kwiecień 2013, Palestra