Dla Państwa Firmy

W zakresie obsługi prawnej biznesu, specjalizujemy się w prowadzeniu skomplikowanych sporów, w tym wielopłaszczyznowych sporów interdyscyplinarnych, obejmujących różne dziedziny, aspekty pozaprawne lub stanowiące zespoły powiązanych spraw.

Posiadamy szerokie doświadczenie, zarówno po stronie obrony, jak i oskarżycieli posiłkowych, w sprawach o przestępstwa gospodarcze (Palestra 3-4/13), działania na szkodę firmy, konfliktów pomiędzy wspólnikami, odpowiedzialności członków zarządu. Podsiadamy również doświadczenie w zakresie arbitrażu gospodarczego (YIAG 2013) i innych sporów korporacyjnych. Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach podatkowych oraz administracyjnych (szkolenie NRA).

Na etapie przedspornym pomagamy w zarządzaniu ryzykiem prawnym przedsięwzięć, które mogą rodzić odpowiedzialność prawną.