Zespół

Tworzymy zespół procesowy, posiadający najwyższe kwalifikacje, członkowie którego dobierani są z grona naszych partnerów spośród ekspertów z dziedziny prawa, oraz specjalistów z innych dziedzin, m.in. psychologów, rzeczoznawców, geodetów. Ma to na celu zapewnienie, by dana sprawa skupiała osoby najlepiej predysponowane do jej prowadzenia.

Adwokat Radosław Pośnik

Mec. Radosław Pośnik

Sprawy nadzoruje i zarządza nimi adw. Radosław Pośnik, posiadający wieloletnie doświadczenie w polskich i międzynarodowych firmach prawniczych, w tym jako partner odpowiedzialny za praktykę sporów sądowych i ADR.

Poza doświadczeniem w prowadzeniu wielu spraw ponadstandardowych i interdyscyplinarnych, Mec. Radosław Pośnik posiada specjalistyczne wykształcenie w kierunku prowadzenia sporów, m.in. ukończył on studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie „Negocjacji, mediacji i innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów”, oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w zakresie „Psychologii w praktyce wymiaru sprawiedliwości”.

Psycholog Marianna Rybka

Marianna Rybka

Po ukończeniu studiów magisterskich na kierunku psychologii zarządzania i pracy przy Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki kontynuowała pogłębianie wiedzy psychologicznej na licznych kursach i konferencjach we Lwowie, Odessie, Jałcie, Warszawie. Skończyła też studia podyplomowe w zakresie Psychosomatyki i Somatopsychologii przy Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Jako psycholog nadzoruje prace zespołu, zapełnia wsparcie psychologiczne w toku postępowań sądowych i administracyjnych, negocjacjach i mediacjach, doradza przy wszystkich sprawach związanych z oceną predyspozycji psychicznych, lub w sprawach, w których w grę wchodzą relacje i zależności, które kwalifikują się jako skomplikowane.

Jako Office Manager zarządza sprawami administracyjnymi i organizacyjnymi kancelarii, jest odpowiedzialna za korespondencje i przekazanie wszelkich informacji między Kancelarią a Klientami.