Dla Państwa

Specjalizujemy się w sprawach, które wymagają ochrony Państwa interesów, często w sytuacjach, w których występujecie Państwo w roli strony słabszej lub pokrzywdzonej.

Szczególną część naszej działalności stanowią spory dotyczące nieruchomości oraz sprawy reprywatyzacyjne (artykuł w Rzeczpospolita z dnia 16/10/13). Prowadzimy sprawy gruntów warszawskich, w tym także sprawy, w których nie złożono wniosku dekretowego lub złożono go z opóźnieniem, sprawy z zakresu reformy rolnej oraz sprawy innych nieruchomości na terenie całego kraju. Naszą ekspertyzą objęte jest również odzyskiwanie odszkodowań za nieruchomości wydzielone pod drogi. Mamy szczególne doświadczenie w sprawach, w których postępowania są przewlekane przez organy Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (artykuł w Rzeczpospolita z dnia 8/8/13).

W oparciu o nasze szerokie doświadczenie i indywidualne podejście, pomagamy Państwu również w sprawach przeciwko koncernom telekomunikacyjnym (artykuł w Rzeczpospolita z dnia 31/01/2007, bankom i parabankom (artykuły w Rzeczpospolita z dnia 3/4/1, Rzeczpospolita z dnia 31/8/12, Rzeczpospolita z dnia 6/3/09, w Gazeta Prawna z dnia 13/02/12), firmom ubezpieczeniowym, w sprawach błędów medycznych oraz sprawach bezprawnie egzekwowanych należności (artykuł w Rzeczpospolita z dnia 30/05/12).