O nas

Jesteśmy firmą prawniczą, specjalizującą się w prowadzeniu kompleksowej obsługi prawnej konfliktów i sporów sądowych, skupiającą specjalistów z kilku dziedzin, oraz łączącą nowatorskie podejście do współpracy i prowadzenia spraw, sukcesy i rozwagę wieloletniego doświadczenia, oraz klasyczne dogmaty i wysoki profesjonalizm.

Zajmujemy się projektowaniem strategii procesowej, zbieraniem i weryfikacją dowodów, reprezentacją przed organami procesowymi oraz poza postępowaniami. Prowadzimy sprawy interdyscyplinarne, często na kilku płaszczyznach lub stanowiące zespół kilku sporów toczących się równolegle.

Zajmujemy się też ustaleniem i planowaniem rozwoju sporu, reprezentacją w negocjacjach lub podczas mediacji, oraz innymi alternatywnymi sposobami rozwiązywania sporów. Istotną sferę naszej działalności stanowi zarządzanie ryzykiem prawnym przedsięwzięć, które mogą rodzić odpowiedzialność prawną.

Naszym atrybutem jest indywidualne i kreatywne podejście nie tylko do każdego zlecenia, ale również do każdego Klienta, dla tego tak ważne są dla nas współpraca, dialog i wymagania Klienta. Przywiązujemy szczególną wagę do każdej sprawy i rozumiemy, że może ona stanowić skomplikowane zagadnienie powiązane siecią wzajemnych zależności oraz różnymi aspektami relacji interpersonalnych. Naszą przewagą jest również mobilność i szybkość reagowania na przedstawiony nam problem.